0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

فرم و پرسشنامه نامنویسی تامین اجتماعی      دانلود

جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه در مشاغل سال 1401       دانلود

دانلود نرم افزار تامین اجتماعی نسخه 4 (جهت سال 1400)      دانلود        راهنما

بخشنامه تامین ارسال لیست بیمه از تیر ماه سال 1399      دانلود 

جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه در مشاغل سال 1399       راهنما1    فروردین لغایت پایان خرداد 99            راهنما2   بعداز تیرماه 99

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 98 دانلود

راهنمای فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع دانلود و جدول دستمزد مقطوع در سال 98 دانلود

سامانه مشاهده سوابق بیمه ای     مشاهده 

سامانه دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی    مشاهده 

دستور العمل بازرسی دفاتر قانونی بخشنامه 11/1 جدید درآمد مربوط به تامین اجتماعی                           دانلود                      چهارشنبه 1 آبان 1398

فرم خلاصه وضعیت صورت دستمزد کارکنان جهت ارائه با سی دی به تامین اجتماعی   دانلودword        دانلود pdf

بیمه شدگان میتوانند با شماره گیری   #142*  با سیم کارت همراه اول   و   #1420*    با سیمکارت ایرانسل ورایتل سوابق بیمه ای خود را مشاهده نمایند .

بخشنامه 21427 به تاریخ 98/02/11 بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید صفحه1   صفحه2   صفحه3

دستمزد کارگران ساختمانی در سال 98 دانلود

طرح مشوق های بیمه ای سهم کارفرما بخشنامه1000/97/3688  دانلود

قراردادهای فن آوری اطلاعات وارتباطات بخشنامه 1000/97/13371  دانلود

طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی 1000/97/11214  دانلود

تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار دانلود

مجموعه قانون تامین اجتماعی وآیین نامه های آن دانلود 

آشنایی با تشکیل پرونده شرکتهای تازه تاسیس  دانلود 

پیمانکاران برای تشکیل پرونده خود چه باید بکنند دانلود 

آشنایی با خدمات و حمایت های تامین اجتماعی دانلود1 و دانلود 2

آشنایی با مفاهیم تامین اجتماعی دانلود

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان و صنوف دانلود

آشنایی با تعهدات بلند مدت تامین اجتماعی ،بازنشستگی،ازکارافتادگی،بازماندگان و سایر دانلود

آشنایی با ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی تامین اجتماعی دانلود

آشنایی با ضوابط بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی  دانلود

آشنایی با کمیسیون پزشکی ماده 91 تامین اجتماعی دانلود

حقوق قانونی کارفرمایان در قبال بازرسی ها وبدهی های اعلام شده دانلود

مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست وجرایم تاخیر دانلود

شرایط تقسیط بدهی کارفرمایان دانلود

آشنایی با وظایف نمایندگان بیمه (ناظر بیمارستانی)در واحدهای درمانی طرف قرارداد دانلود

افزایش تعرفه پروتز سمعک دانلود

مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه شدگان دانلود

کمک هزینه ازدواج دانلود

کمک هزینه بارداری دانلود

کمک هزینه کفن و دفن دانلود

مدارک جهت صدور دفترچه درمان دانلود

نحوه صدور دفترچه های المثنی درمانی تامین اجتماعی دانلود

صدور دفترچه درمانی توسط کارگزاریها تامین اجتماعی دانلود

مستمری از کارافتادگی دانلود

مستمری بازماندگان دانلود

مستمری بازنشستگی دانلود

تجمیع وتلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی دانلود

بیمه بیکاری دانلود

شرایط و نحوه برخورداری از بیمه بیکاری دانلود

بیمه دانشجویان دانشگاهها دانلود

بیمه زنان خانه دار دانلود

بیمه شاغلین کسب و کار خانگی دانلود

بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات دانلود

بیمه شاغلین در فضای مجازی دانلود

بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری دانلود

نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان دانلود

استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی دانلود

آشنایی با ضوابط ومقررات بیمه ای ویژه کارفرمایان استفاده از خدمات غیر حضوری جهت پرداخت حق بیمه دانلود

اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات دانلود

 مقررات بیمه ای مربوط به نقل وانتقال کارگاه ها دانلود

مقررات حوادث ناشی از کار دانلود

فرم گزارش اعلام حادثه    دانلود

غرامت دستمزد ایام بیماری دانلود

حمایت در برابر حوادث و بیماریها دانلود

راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک در دفترچه متمرکز دانلود

تکالیف کارفرمایان مقاطعه کاران و نحوه تعیین دستمزد وماخذ حق بیمه دانلود

مقررات ویژه کارفرمایان و مقاطعه کاران دانلود

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان و مقاطعه کاران دانلود

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان -اجرائیات وبازرسی دانلود

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب دانلود

بیمه اتباع خارجی دانلود

بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود تامین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور دانلود

فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور دانلود

تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری دانلود