0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
نرم افزارها

دانلود نرم افزار تامین اجتماعی نسخه 4 (جهت سال 1400)      دانلود        راهنما

اهنمای نصب ورژنهای مختلف ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی و رفع ارور 3704     دانلود

نرم افزار ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ورژن 2/7  پارت 1 دانلود پارت 2 دانلود پارت  3 دانلود  پارت   4 دانلود  پارت 5 دانلود 

نرم افزار ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ورژن 2/4     دانلود

نرم  افزار ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی ورژن  2     دانلود

نرم افزار مالیات حقوق ورژن 1.6.0.1 دانلود 

نرم افزار ارسال معاملات فصلی نسخه 4.0.4.3  دانلود-نرم افزار معاملات فصلی نسخه 4.0.4.3

نرم افزار اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی نسخه 11.0.0.6 سال 1397 دانلود  ( مهلت ارسال تا پایان خرداد 98)

نرم افزار اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی نسخه 11.0.0.3 سال 1397 دانلود ( مهلت ارسال تا پایان تیر ماه 98)

نرم افزار اظهارنامه  املاک نسخه 11.0.0.5 سال 1398  دانلود ( مهلت ارسال تا پایان تیرماه 98)