0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
مالیاتهای مستقیم :

مالیات مقطوع عملکرد سال 97 صاحبان مشاغل اعلام گردید دانلود1   دانلود 2 

لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم به تاریخ 97/12/10 صفحه1  صفحه2   صفحه3 

سامانه فرم های مالیاتی                            مشاهده

سامانه جستجوی مواد قانونی مالیاتها             مشاهده

سامانه جستجوی وابستگیهای قانون م.م.            مشاهده

سامانه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات      مشاهده

سامانه آخرین آیین نامه های مالیاتی                مشاهده

سامانه قانون مالیات ارزش افزوده                     مشاهده

سامانه قانون مالیاتهای مستقیم                   مشاهده

سامانه آخرین بخشنامه های مالیاتی             مشاهده 

سامانه ارزش جاری املاک                       مشاهده

سامانه ارزش معاملاتی املاک                   مشاهده

باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالیاتهای مستقیم - شامل 2 ماده قانونی دانلود

باب دوم مالیات بر دارائی قانون مالیاتهای مستقیم - شامل 5 فصل و 49 ماده قانونی  دانلود

باب سوم مالیات بر درآمد قانون مالیاتهای مستقیم - شامل 7 فصل و 80 ماده قانونی دانلود

باب چهارم در مقررات مختلفه قانون مالیاتهای مستقیم شامل 9 فصل و 87 ماده قانونی دانلود

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم - شامل 6 فصل و 64 ماده قانونی دانلود

دانلود یکجا باب اول تا پنجم قانون مالیاتهای مستقیم بصورت یکجا دانلود

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات  1394/04/31   دانلود

بخشنامه 230761 مربوط به تعاریف و گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل  دانلود  

 نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ( مشاغل )   دانلود  بروشور آشنایی با قانون و مقررات  مالیات بر درآمد مشاغل  دانلود