0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

سامانه فرم های مالیاتی                            مشاهده

فترچه تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی را از اینجا دانلود و مدارک مورد نیاز را از اینجا دانلود  نمائید .

نمونه صورتحساب فروش کالا و خدمات مورد تائید اداره دارائی را از اینجا دانلود نمائید .

گواهی اقامت از حیث مالیاتی را از اینجا دانلود نمائید .

گزارش صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م را از اینجا دانلود نمائید . (این گواهی جهت صدور،تمدید،تجدید کارت بازرگانی و یا اخذ وام از بانک می باشد)

فرم اظهارنامه دوره انحلال شرکتها را از اینجا دانلود نمائید .

مدارک مورد نیاز جهت نقل وانتقال سهام را از اینجا دانلود نمائید .

فرم های دادخواست بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری را از اینجا دانلود نمائید .

اظهارنامه تقاضای استرداد مالیات حقوق موضوع ماده 87 را از اینجا دانلود نمائید .

فرم اعتراض در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده را از اینجا دانلود نمائید .

برگ اعتراض مودی به (مالیات عملکرد یا مالیات تکلیفی و یا ارزش افزوده) را از اینجا دانلود نمائید .

فرم تایید اظهارات مودی را از اینجا دانلود نمائید .

فرم پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود موضوع تبصره 86 ق.م.م را از اینجا دانلود نمائید .

فرم موضوع تبصره یک ماده 247 الحاقی ق.م.م (تایید پرداخت مالیات مورد قبول مودی) را از اینجا دانلود نمائید .

فرم درخواست ارسال مجدد نام کاربری وکلمه عبور را از اینجا دانلود نمائید .

فرم درخواست رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م را از اینجا دانلود نمائید .

فرم درخواست مودی جهت اصلاح،حذف،ایجاد رکورد در معاملات فصلی که قبلاً ویراش گردیده را از اینجا دانلود نمائید .