0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
خدمات شرکت دیانت حساب پاسارگاد :

1-مشاوره در تهیه گزارشات مالی جهت دریافت وام از بانکها 

2-مشاوره در تهیه گزارشات مالی مورد نیاز جهت ارایه به مدیران شرکتها .

3-آموزش کلیه الزامات قانونی (ارزش افزوده،گزارشات فصلی،مالیات حقوق،اظهارنامه های مالیاتی)

4-تهیه گزارشات حسابرسی و حسابداری 

5-مدیریت و نظارت مالی

6-به روز رسانی حسابها

7-طراحی و پیاده سازی کدینگ حسابها

8-تهیه وتنظیم صورتهای مالی

9-مشاوره و تهیه نرم افزارهای حسابداری متناسب با نوع و حجم فعالیت

10-ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای تازه تاسیس

11-تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی

12-اعزام کارشناس حسابداری  به هر نقطه از ایران جهت انجام خدمات مورد درخواست و آموزش کادر حسابداری شرکتها.